Demi Kemajuan dan Jati Diri Bangsa Malaysia

AkuPN™ merupakan ekosistem digital terkini dibina khusus bagi memperkasakan Belia Malaysia bukan sahaja dengan peluang untuk menjana pendapatan, malah dengan peluang meningkatkan skil dan memulakan langkah dalam bidang keusahawanan.

Dengan Kerjasama